Yrityskummit-logo
Yrittäjä

YRITYSKUMMI YRITYKSESI KASVUN TUKENA

Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro- tai pienyritys? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa? Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa.

LUE LISÄÄ
LIIKETOIMINNAN OSAAJA

HYÖDYNNÄ KOKEMUKSESI
– RYHDY YRITYSKUMMIKSI

Suomen Yrityskummit ry kokoaa riveihinsä kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita jakamaan osaamistaan ja kokemustaan maamme yrittäjien ja pk-yritysten kehittämiseksi.

LUE LISÄÄ
Yrittäjä

KOKEMUSTA JA
LIIKETOIMINTAOSAAMISTA
JUURI SINUN YRITYKSESI
KÄYTETTÄVISSÄ

Yrityskummi on rinnallasi vaikeiden päätösten apuna

Yrittäjänä saat yrityskummilta tukea yrityksesi tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Yhdessä yrityskummin kanssa analysoitte yrityksesi toimintavaihtoehdot ja asetatte kehitystavoitteet. Yrityskummi on myös tukenasi, kun punnitset keinoja asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa.

Yrityskummi tukee – sinä teet päätökset

Yrityskummilta saat käyttöösi hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa. Hän toimii keskustelukumppaninasi tarjoten tukea päätöksenteossasi.

Luottamus ja avoimuus on toimivan kummisuhteen perusta

Keskustelusi yrityskummin kanssa ovat luottamuksellisia ja ne etenevät omien tarpeidesi mukaisesti. Teet itse päätökset ja vastaat niiden toteuttamisesta. Yrityskummi kulkee rinnallasi avaamalla kysymyksiä ja tarjoten tukea ja virikkeitä.

Yrityskummisi tavoite on vain sinun ja yrityksesi onnistuminen

Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi.

"Olen tyytyväinen kummin nopeaan hoksaamiseen osaamiseeni liittyviin ongelmiini, joissa kompuroin. Hänellä laaja verkosto, mistä alettiin kerätä apuja, konkreettisia neuvoja ja vinkkejä."
"Yrityskummillemme lämpimät kiitokset! Alkuun hän kertoi selkeästi, että jos emme tee kotiläksyjämme yhteistyömme loppuu (ja mehän päätimme ettei tämä lopu kesken)."
"Mielestäni on todella hienoa, että kummi tekee työtään vapaaehtoisena: se kertoo paljon asenteista, arvoista ja auttamisen halusta. Kokonaisuudessaan tämä on mielestäni loistava työkalu yrittäjyyden tukemiseen Suomessa."
TUKEA VALTAKUNNALLISESTI

YRITYSKUMMIT MAAMME
PIENYRITTÄJIEN
TUKENA JO VUODESTA 1994

Vuosien kokemus jokaisen yrittäjän käytettävissä

Yrityskummit on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen verkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Vapaaehtoistyötä yrittäjän ja yhteiskunnan eduksi

Yrityskummeja yhdistää halu auttaa oman alueensa yrittäjiä onnistumaan. Näin yrityskummit auttavat yrityksiä, edistävät taloudellista toimeliaisuutta ja uusien työpaikkojen syntyä.

Koko maan kattava palvelu lähellä yrittäjää

Yrityskummit toimivat maakuntapohjaisesti kattaen koko maan. Maamme kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat Yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Myös yrittäjäjärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Ainutlaatuinen joukko ammattilaisia maamme yrittäjien käytettävissä

Yrityskummit on suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Vain jäsenillä on oikeus käyttää yrityskummi-nimikettä ja he toimivat valtakunnallisten sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja etiikan pohjalta. Alueellisesti yrityskummipalvelu noudattaa yhteisesti sovittuja laatukriteereitä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN

YRITYSKUMMI YRITYKSESI KASVUN TUKENA

Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro- tai pienyritys? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa nykyisestä? Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa.

Käy täyttämässä hakemus on jo tänään alla olevasta linkistä.

HAE YRITYSKUMMIA »

Ota yhteyttä meihin

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY | Eteläranta 10 | 00130 HELSINKI | www.yrityskummit.fi

LIIKETOIMINNAN OSAAJA

YRITYSKUMMIT MAAMME
PIENYRITTÄJIEN TUKENA
JO VUODESTA 1994

Yrityskummeilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli

Edistämme maamme hyvinvointia auttamalla yrittäjiä löytämään  uusia toimivia liiketoimintaratkaisuja. Palvelumme perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat käyttäjilleen maksuttomia. Yrityskummit eivät maksa jäsenmaksua kuulumisestaan yrityskummiyhdistykseen.

Auttamisen ilo ja mielihyvä yhdessä onnistumisesta

Yrityskummina voit hyödyntää oman liiketoimintakokemuksesi. Jaat osaamistasi usein nuorille yrittäjille ja autat heitä menestymään. Teet tärkeää työtä yrittäjän onnistumisen eteen  sekä työllisyyden tukemiseksi saaden yrittäjän menestyksestä onnistumisen tunteita ja hyvän mielen.

Uusia oppimismahdollisuuksia itsesi kehittämiseen

Yrityskummina saat näköalapaikan maamme pienyrittäjien vaihteleviin tilanteisiin. Jaat yrittäjille omaa kokemustasi  ja saat uusia ajatuksia ja näkökulmia. Oppimismahdollisuuksia tarjoavat myös yrityskummien yhteiset koulutustilaisuudet sekä muut kummitapahtumat.

Aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa

Yhteisöllisyys ja verkottuminen on yrityskummien toiminnalle keskeistä. Laajasta alueellisesta ja valtakunnallisesta verkostostamme löydät uusia ystäviä ja kollegoja. Aktiivinen mukanaolo tarjoaa mielekästä toimintaa.

"Monipuoliset asiakkuudet ja mielenkiintoiset haasteet. Kivoja kontakteja ja tyydytystä siitä, että pystyy auttamaan."
"Kollegat samanhenkisiä ja tarmokkaita sekä valmiita jakamaan kokemustaan."
"Hienoa toimintaa hyvällä asenteella."
"Yrityskummitoiminnasta olen saanut hyvää jatkoa työelämälle."
KUMMITOIMINNASTA

AKTIIVISTA JA
YHTEISÖLLISTÄ
TOIMINTAA

Yhteisöllisyys ja verkottuminen on yrityskummien toiminnalle keskeistä. Laajasta alueellisesta ja valtakunnallisesta jäsentemme verkostosta löydät helposti uusia ystäviä ja kollegoja. Aktiivinen mukanaolo tarjoaa mielekästä toimintaa oman halukkuutesi mukaisesti.

Vuosien kokemus jokaisen yrittäjän käytettävissä

Yrityskummit on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen verkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Vapaaehtoistyötä yrittäjän ja yhteiskunnan eduksi

Yrityskummeja yhdistää halu auttaa oman alueensa yrittäjiä onnistumaan. Näin yrityskummit auttavat yrityksiä, edistävät taloudellista toimeliaisuutta ja uusien työpaikkojen syntyä.

Koko maan kattava palvelu lähellä yrittäjää

Yrityskummit toimivat maakuntapohjaisesti kattaen koko maan. Maamme kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat Yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Myös yrittäjäjärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Ainutlaatuinen joukko ammattilaisia maamme yrittäjien käytettävissä

Yrityskummit on suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Vain jäsenillä on oikeus käyttää yrityskummi-nimikettä ja he toimivat valtakunnallisten sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja etiikan pohjalta. Alueellisesti yrityskummipalvelu noudattaa yhteisesti sovittuja laatukriteereitä.

TULE MUKAAN

HYÖDYNNÄ
KOKEMUKSESI
– RYHDY
YRITYSKUMMIKSI

Suomen Yrityskummit ry kokoaa riveihinsä kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita jakamaan osaamistaan ja kokemustaan maamme yrittäjien ja pk-yritysten kehittämiseksi.

Käy täyttämässä hakemus on jo tänään alla olevasta linkistä.

RYHDY YRITYSKUMMIKSI »

Ota yhteyttä meihin

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY | Eteläranta 10 | 00130 HELSINKI | www.yrityskummit.fi