Tapamme toimia

Oman yrityskummin hakeminen käynnistyy täyttämällä hakulomake

Tieto uudesta kummipyynnöstä saapuu aluekoordinaattorille, joka lähettää sinulle sähköpostilla aloituspaketin. Siinä sinua pyydetään kertomaan vielä hiukan tarkemmin tilanteestasi ja saat myös lisätietoa kummitoiminnan periaatteista. Tarkoituksena on löytää juuri sinulle parhaimmat kummiehdokkaat.

Yhteistyö käynnistetään kummiklinikalla, jossa on läsnä yrittäjä, 2-4 yrityskummia ja aluekoordinaattori. Klinikalla voit kertoa tilanteestasi, toiveistasi ja tarpeistasi, saat ensimmäisiä vinkkejä sekä kuulet kummien taustasta ja osaamisesta. Klinikan jälkeen sinulla on mahdollisuus valita itsellesi kummi tai kummit, joiden kanssa lähteä jatkotyöstämään asioita.

Kun oma kummi on löytynyt

Asiakas ja kummi sopivat keskenään, milloin ja miten tavataan sekä mitä tapaamisissa tehdään. Kummityöskentelylle on hyvä asettaa joitakin tavoitteita, joiden avulla molemmat osapuolet voivat seurata työn etenemistä. Yhteistyölle ei ole määritelty tarkkaa kestoa vaan kummius jatkuu niin kauan kuin molemmat osapuolet katsovat sen tarpeelliseksi.

Kummitoiminta on maksutonta. Asiakkaalle, joka on käyttänyt yrityskummipalvelua, lähetetään vapaaehtoinen tukimaksupyyntö, jolla katetaan toiminnan aiheuttamia kuluja. Maksu on aina vapaaehtoinen suoritus.

Kummitoimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet

  • Yrityskummitoiminta perustuu täydelliseen molemminpuoliseen luottamukseen.
  • Kummiyhteistyö tapahtuu aina yrityksen ehdoilla ja yrityksellä yksin säilyy vastuu toimintansa tuloksista.
  • Yrityskummi ei ole konsultti vaan yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana oman kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta.
  • Yrityskummilla on oikeus ja mahdollisuus käyttää apunaan muiden kummien osaamista ja kontakteja.
  • Kummisuhde solmitaan toistaiseksi ja se päättyy yhteisellä sopimuksella. Vastuu kummisuhteen ylläpitämisestä on molemmilla osapuolilla.
  • Yrityskummi sitoutuu maksuttomaan toimintaan kummitehtävissään lukuun ottamatta mahdollisesti erikseen korvattavaksi sovittuja kuluja (matka- ja majoitus). Asiasta sovitaan kussakin tapauksessa etukäteen.
  • Yrityskummi ei voi samanaikaisesti toimia kummina, maksullisena asiantuntijana, konsulttina tai kummiyrityksen hallituksen jäsenenä. Mikäli yhteistyö muuttuu konsulttiluonteiseksi, kummitoiminta päättyy. 
mobilenavi_icon