Tapamme toimia

Oman yrityskummin hakeminen käynnistyy täyttämällä hakulomake

Kun olet kiinnostunut saamaan itsellesi yrityskummin, jätä hakemus etusivulta löytyvän ”hae yrityskummia” -toiminnon kautta. Voit kohdentaa hakemuksesi joko Salon tai Turun seudulle, jolloin yrityskummia haetaan ensisijaisesti tältä alueelta.

Tieto uudesta kummipyynnöstä saapuu aluekoordinaattorille, joka välittää sen eteenpäin alueen yrityskummeille. Tavoitteena on, että saisit ensimmäisen yhteydenoton Varsinais-Suomen Yrityskummeilta viikon kuluessa hakemuksesi jättämisestä.

Hakemusta jättäessäsi pyri kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti mielestäsi kiireisimmät ratkaistavat asiat ja mahdolliset toiveesi yrityskummin osaamisen tai yhteistyön suhteen. Tällöin pystymme löytämään juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan kummin.

Kun oma kummi on löytynyt

Yrityskummityöskentely lähtee liikkeelle aluekoordinaattorin yhteydenotolla, jossa kerrotaan yrityskummin löytymisestä ja toiminnan yleisistä periaatteista. Pian tämän jälkeen saat soiton omalta yrityskummiltasi. Ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa yrityskummin kanssa tärkeintä on esittäytyminen ja ensimmäisestä tapaamisesta sopiminen.

Asiakas ja kummi sopivat keskenään, milloin ja miten tavataan sekä mitä tapaamisissa tehdään. Kummityöskentelylle on hyvä asettaa tavoitteita, joiden avulla molemmat osapuolet voivat seurata työn etenemistä. Yhteistyölle ei ole määritelty tarkkaa kestoa vaan kummius jatkuu niin kauan kuin molemmat osapuolet katsovat sen tarpeelliseksi. Aluekoordinaattori on käytettävissäsi koko kummisuhteen ajan kaikissa käytännön asioissa.

Yrityskummitoiminta on yrittäjälle täysin maksutonta.

Kummitoimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet

  • Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen kummina
  • Yrityskummi toimii yrittäjän vapaaehtoisena sparraajana, keskustelukumppanina ja asiantuntijana. Yrityksen liiketoimintaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet tehdään aina yrittäjän toimesta ja hänen vastuullaan.
  • Mentoroinnista ei veloiteta yrittäjältä maksua. Yritys voi kuitenkin, erikseen sovittaessa, korvata yrityskummille tämän työstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset kuten matka- ja majoituskulut.  
  • Mentorointi käynnistyy yhteistyösopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuksen voi kumpi tahansa osapuoli irtisanoa päättyväksi ilman irtisanomisaikaa. Samalla sopimukseen perustuva mentorointisuhde ja sen velvoitteet, pois lukien salassapitovelvollisuus, päättyvät.
mobilenavi_icon