Ryhdy yrityskummiksi

Haluatko olla mukana auttamassa alueesi yrittäjiä onnistumaan ja kehittää maakuntasi yritystoimintaa? Haemme jatkuvasti joukkoomme uusia yrityskummeja.

Lähtökohtaisesti hyvällä yrityskummilla on vankka liiketoimintakokemus joko yrittäjänä tai liike-elämän palveluksessa. Kyky kuunnella yrittäjää ja esittää oikeita kysymyksiä on yrityskummille tärkeämpää kuin oikeiden vastausten antaminen. Parhaiten kummisuhde toimii, kun yrittäjä itse oivaltaa oikeat ratkaisut ja tekee tarvittavat päätökset. Ehkä tärkein hyvän yrityskummin ominaisuus on myönteinen ja rakentava asenne sekä avoin ja ennakkoluuloton mieli.

Yrityskummitoiminta on maksutonta vapaaehtoistyötä, josta yrityskummi ei saa palkkaa. Yrityskummit hakeutuvat usein mukaan kummitoimintaan, kun heidän oma elämäntilanteensa on muuttunut. Kyseessä saattaa olla eläkkeelle siirtyminen, omasta yritystoiminnasta luopuminen tai muu henkilökohtainen peruste. Usein muutoksesta johtuen vapautuu omaa aikaa. Jos silloin intoa ja energiaa riittää, yrityskummitoiminta on oivallinen alue, jossa osaamistaan ja kokemustaan voi hyödyntää ja samalla auttaa yrittäjiä selviytymään.

Yrityskummien valtakunnallinen verkosto tarjoaa uuden yhteisön, jossa voi verkottua ja jonka puitteissa osaamistaan voi kehittää. Vapaaehtoinen yrityskummitoiminta ei kuitenkaan merkitse harrastelijamaisuutta. Yrittäjä, joka puoleemme kääntyy, odottaa saavansa yrityskummilta ammattimaista tukea liiketoimintansa kehittämiseen.

Jos olet kiinnostunut yrityskummitoiminnasta, ota yhteyttä oman alueesi aluekummiin, jonka yhteystiedot löydät täältä. Voit myös täyttää oheisen yrityskummihakemuksen, jonka jälkeen sinuun ollaan yhteydessä jatkokeskusteluja varten.

AJANKOHTAISTA

Blogi

Nuoren yrityksen menestyksen salaisuus

Nuoret yritykset jäävät usein vaille huomiota, vaikka juuri niiden keskuudessa tapahtuu suhteellisesti eniten lopettamisia. Työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsaus 2012 -julkaisun mukaan Suomessa noin puolet perustetuista yrityksistä lopettaa toimintansa ennen kuudetta syntymäpäiväänsä. Uudempaa varmaa tietoa ei ole löydettävissä, mutta tuskin tilanne olisi dramaattisesti muuttunut, kun olosuhteet ovat mieluummin kiristyneet kuin helpottuneet.

Uutiset

Helsinki on vuoden yrityskummialue 2023

Helsinki on valittu vuoden 2023 yrityskummialueeksi. Valinnassa painotettiin yrittäjien antamaa asiakaspalautetta ja

Webinaarit

Suomen Yrityskummit järjestää kerran kuukaudessa keskiviikko-webinaarin pienyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Webinaarit ovat maksuttomia.

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA