Nuoren yrityksen menestyksen salaisuus

Aila_Hemminki

Nuoret yritykset jäävät usein vaille huomiota, vaikka juuri niiden keskuudessa tapahtuu suhteellisesti eniten lopettamisia. Työ- ja elinkeinoministeriön (2012, s. 79) Yrittäjyyskatsaus 2012 -julkaisun mukaan Suomessa noin puolet perustetuista yrityksistä lopettaa toimintansa ennen kuudetta syntymäpäiväänsä. Uudempaa varmaa tietoa ei ole löydettävissä, mutta tuskin tilanne olisi dramaattisesti muuttunut, kun olosuhteet ovat mieluummin kiristyneet kuin helpottuneet.

Yrityksen lopettaminen on seurausta joko epäonnistumisesta, yhtiömuodon muuttamisesta, fuusioitumisesta, jakautumisesta tai yrityskaupasta.  Tai ehkä yrittäjä sai paremman työtarjouksen toisen palveluksessa.  Epäonnistuminen on harmillista, mikäli yritys olisi ollut elinkelpoinen muutoin. Voi vain kuvitella, kuinka paljon uuden yrityksen aloittamiseen tai yritysoston jälkeiseen uuteen alkuun on satsattu aikaa, tarmoa, rakkautta ja hikipisaroita. Turhissa epäonnistumisissa ne kaikki menevät hukkaan, mutta jäljelle voi jäädä paljonkin taloudellista ja henkistä tuskaa.

Näistä lähtökohdista Seinäjoen ammattikorkeakoulun Myrsky-hanke lähti kartoittamaan keväällä 2023 kokemuksia yli 30 nuoren yrityksen yrittäjältä ja löysi nopeasti niitä yhdistävät menestys- ja pulmatilanteet. Sellaisia olivat asiakkaan tunnistaminen, markkinoinnin sirpaleisuus, yrittäjän yksinäisyyden kokemus ja rahoituksen riittämättömyys, sopimukset etenkin suurten päämiesten kanssa sekä itsensä johtaminen ja oman ajan riittämättömyys.

Keskusteluja analysoitaessa huomattiin myös tekijät, joita yrittäjät eivät olleet vielä omaksuneet, vaikka niiden johtaminen alusta lähtien johtaisi hyödyllisiin rutiineihin. Tällaisia olivat yritysvastuu, talouden seuranta, verkostoituminen ja avun vastaanottaminen sekä teknologia ja digitalisaatio. Nämä asiat eivät esiintyneet puheissa, ja luultavasti niitä pidetään vain isojen yritysten teemoina ja tehtävinä.

Samat teemat ja tekijät vauhdittavat tai jarruttavat yritystä kuin yritystä

On myös asioita, jotka eivät muutu, vaikka aika kuluu ja maailmalla myllertää. Jokaisen yrityksen johtaminen vaatii suunnitelmallisuutta, talouden eri osa-alueiden hallintaa, esiripun avaamista, laajaa kaveripiiriä ja digiä. Kaikkein tärkeintä pienessä yrityksessä on itsestään huolen pitäminen, sillä muutoin tuo paletti ei pysy kasassa.

Nuoren yrityksen yrittäjille tehtyjen haastattelujen pohjalta syntyi ajatus kirjoittaa Yrityksen onnistumisopas, joka puhuttelee läheisesti niitä yrittäjiä, jotka ovat tehneet töitä uuden yrityksensä kanssa vuoden, pari tai kolme. Yrittäjät ovat jo kohdanneet yhtä ja toista, tunnistavat sisällön teemat ja vähintäänkin aavistavat niiden roolin tulevissa tehtävissään.

Yrityksen onnistumisoppaan tavoitteena on johdattaa yritys menestykseen ja hallittuun kasvuun. Oppaan sisältöön on vaikuttanut 60 yrittäjien ja yrittäjyyden parissa työskentelevää henkilöä. Kirjoittajatiimin oma osaaminen, kokemus ja kynän jälki näkyy oppaassa silti tai juuri siksi väkevänä ja lopputuloksesta ollaan erityisen ylpeitä. Kirjoittajatiimi pyrki tekemään oppaan, jota voisi selata ja lukea monella eri tasolla. Sisällysluettelosta pyrittiin luomaan jo itsessään kiinnostava ja kertova. Tavoitteena on, että se houkuttelisi jatkamaan oppaan tutkimista. Jokaisen teeman sivuille on kirjoitettu vertauskuvallisia, asiaa valaisevia nostoja, jotka herättävät käytännönläheisyydellään.

Ja mikäli oppaan tekstit eivät innosta, niin jo pohdintakysymysten avulla voi peilata oman yrityksen tilannetta ja liikkua aiheesta toiseen. Joku innostuu eniten viimeisellä sivulla olevasta seurantakortista, joka pyytää vain lyhyitä vastauksia. Oppaan kuvitus toimii omana elementtinään. Väriä vaihtavat nuolet kulkevat ylös, alas ja sivuille ja niissä näkyy välietappeja, jotka tulevat ja menevät. Näinhän yritystoiminnassakin tapahtuu. Viivatekniikalla piirretyt kuvat tuovat oman yllättävän särönsä sivuihin, sillä mikään ei ole niin varmaa kuin se, että yllätyksiä tulee. Mutta niihin varautumalla yrityksellä on helpommat mahdollisuudet selviytyä ja tähän opaskirja on mainio apuväline.

Aila Hemminki, yrityskummi, Etelä-Pohjanmaa                                    

aila.hemminki(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA