Yhdistys
Suomen yrityskummiverkosto

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Sekä yrityskummien lukumäärä että mentoroitavien yritysten määrä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa. Kaikkia Suomen yrityskummeja yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä maahamme syntyviä uusia työpaikkoja.

Tällä hetkellä yrityskummit toimivat 21:llä, lähinnä maakuntapohjaisella, alueella kattaen koko maan. Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat alueilla yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Alueelliset yrittäjäjärjestöt ovat monin paikoin tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

SUOJATTU TAVARAMERKKI
Yrityskummit on Suomen Yrityskummit ry:n suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Vain Suomen Yrityskummit ry:n jäsenillä on oikeus käyttää yrityskummi-nimikettä ja kaikki yrityskummit toimivat valtakunnallisesti samojen sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden pohjalta. Alueellisesti yrityskummipalvelu noudattaa yhteisesti sovittuja laatukriteereitä.

ALUEORGANISAATIO
Alueellisen yrityskummipalvelun johtamisesta ja koordinoinnista vastaa aluekummi tukenaan aluetoimisto ja aluekoordinaattori. Aluetoimijat huolehtivat uusien yrityskummien rekrytoinnista ja yrityskummien osoittamisesta palvelua hakeville yrittäjille. Oman alueesi aluetoimijoiden yhteystiedot löytyvät täältä.

YRITYSKUMMITOIMISTO
Yrityskummien valtakunnallista toimintaa koordinoi Helsingissä yhdistyksen toiminnanjohtaja. Suomen Yrityskummit ry:n toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Hallituksen jäsenluettelon löydät täältä.

YRITYSKUMMIT 25 VUOTTA - ONNISTUMISEN TUKENA
Suomen Yrityskummien toiminta käynnistyi vuonna 1994. Oheisessa videossa on lyhyt kuvaus siitä, miten toiminta on kasvanut vuosien aikana valtakunnalliseksi.

AJANKOHTAISTA

Blogi

Nuoren yrityksen menestyksen salaisuus

Nuoret yritykset jäävät usein vaille huomiota, vaikka juuri niiden keskuudessa tapahtuu suhteellisesti eniten lopettamisia. Työ- ja elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsaus 2012 -julkaisun mukaan Suomessa noin puolet perustetuista yrityksistä lopettaa toimintansa ennen kuudetta syntymäpäiväänsä. Uudempaa varmaa tietoa ei ole löydettävissä, mutta tuskin tilanne olisi dramaattisesti muuttunut, kun olosuhteet ovat mieluummin kiristyneet kuin helpottuneet.

Uutiset

Helsinki on vuoden yrityskummialue 2023

Helsinki on valittu vuoden 2023 yrityskummialueeksi. Valinnassa painotettiin yrittäjien antamaa asiakaspalautetta ja

Webinaarit

Suomen Yrityskummit järjestää kerran kuukaudessa keskiviikko-webinaarin pienyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Webinaarit ovat maksuttomia.

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA