Yhdistys

SUOMEN YRITYSKUMMIVERKOSTO

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Sekä yrityskummien lukumäärä että mentoroitavien yritysten määrä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa. Kaikkia Suomen yrityskummeja yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä maahamme syntyviä uusia työpaikkoja.

Tällä hetkellä yrityskummit toimivat 21:llä, lähinnä maakuntapohjaisella, alueella kattaen koko maan. Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat alueilla yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Alueelliset yrittäjäjärjestöt ovat monin paikoin tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

SUOJATTU TAVARAMERKKI

Yrityskummit on Suomen Yrityskummit ry:n suojattu tavaramerkki, johon yhdistyksellä on yksinoikeus. Vain Suomen Yrityskummit ry:n jäsenillä on oikeus käyttää yrityskummi-nimikettä ja kaikki yrityskummit toimivat valtakunnallisesti samojen sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden pohjalta. Alueellisesti yrityskummipalvelu noudattaa yhteisesti sovittuja laatukriteereitä.

ALUEORGANISAATIO

Alueellisen yrityskummipalvelun johtamisesta ja koordinoinnista vastaa aluekummi tukenaan aluetoimisto ja aluekoordinaattori. Aluetoimijat huolehtivat uusien yrityskummien rekrytoinnista ja yrityskummien osoittamisesta palvelua hakeville yrittäjille. Oman alueesi aluetoimijoiden yhteystiedot löytyvät täältä

YRITYSKUMMITOIMISTO

Yrityskummien valtakunnallista toimintaa koordinoi Helsingissä yhdistyksen toiminnanjohtaja. Suomen Yrityskummit ry:n toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Hallituksen jäsenluettelon löydät täältä.

YRITYSKUMMIT 25 VUOTTA - ONNISTUMISEN TUKENA

Suomen Yrityskummien toiminta käynnistyi vuonna 1994. Oheisessa videossa on lyhyt kuvaus siitä, miten toiminta on kasvanut vuosien aikana valtakunnalliseksi.

 

 

 

 

 

mobilenavi_icon