Blogiteksti: Yritystoiminnassa kaikki muuttuu – vai muuttuuko?

Sana ”disruption” antaa Google haussa 57,4 miljoona tulosta. Sanalle ei ole suomen kielessä suoraa käännöstä mutta liiketoimintaan liittyen puhutaan usein esimerkiksi toimialamurroksesta tai pelkästään rakennemuutoksesta. Termillä viitataan yritysten liiketoimintamallien perusteelliseen muuttumiseen ensisijaisesti johtuen eri aloja mullistavista teknologisista innovaatioista.

Digitaalisuus, tekoäly, esineiden internet ja big data ovat esimerkkejä aikamme ilmiöistä jotka liittyvät keskeisesti monen kehittyvän yrityksen liiketoimintamalliin. Teknologiaan perustuvat innovaatiot ovatkin entistä useamman uuden yrityksen tuotekehityksen tai palveluidean ytimessä.

Uuteen teknologiaan liittyvän julkisuuden ja innostuksen huumassa kuitenkin helposti unohtuu, että tietyt liiketoiminnan ja liikkeenjohdon perusperiaatteet edelleen pätevät. Yritykset toimivat markkinataloudessa kilpailutilanteessa jossa on löydettävä oma asiakaskunta ja kilpailuetu. Hyvänkin teknologisen innovaation ympärille on kehitettävä toimiva liikeidea, luotava tuotteelle tai palvelulle tunnettuisuus ja haluttavuus sekä ratkaistava lukuisia kannattavan liiketoiminnan edellyttämiä haasteita.

Terveen ja kannattavan yrityksen rakentaminen uuden tuote- tai palveluidean ympärille on laaja-alaista liikkeenjohtotaitoa edellyttävä tehtävä. Tässä ratkaistavaksi tulee mm markkinointiin, myyntiin, talouteen, logistiikkaan ja organisaatioon liittyviä haasteita. Liikkeenjohtaminen ei useinkaan ole uuden yrittäjän vahvuuksia ja useini uudelta yrittäjältä puuttuu myös tähän liittyvä kokemus.

Yrityskummit tarjoavat omaa liiketoimintakokemustaan vapaaehtoispohjalta nuorten yrittäjien onnistumisen tueksi. Yrityskummi on yrittäjän mentori ja keskustelukumppani. Yhteisissä tapaamisissa yrityskummi siirtää omaa kokemustaan ja hiljaista tietoaan nuoremmalle yrittäjälle. Näin yrittäjä kasvaa liikkeenjohtajana ja hän saa tukea yrityksensä haasteiden ratkaisemiseksi. Mentoroinnissa uusi osaaminen ja kokemus lyövät kättä ja täydentävät toisiaan. Samalla molemmat osapuolet – yrittäjä ja yrityskummi – oppivat toisiltaan uutta.

Johtaminen on haaste joka kattaa kaikki yrityksen kehittämiseen liittyvät toiminnot. Strateginen johtaminen sisältää liiketoimintamallin ja toiminta-ajatuksen kiteyttämisen kilpailukykyiseksi konseptiksi. Taktinen johtaminen kattaa liiketoiminnan vuosisuunnittelun ja taktisten kilpailutekijöiden priorisoinnin. Vaihtoehtoja on tarjolla lukematon määrä ja nuorella yrittäjällä onkin usein niin monta ideaa ilmassa, että sen oikean löytäminen on vaikeaa. Tässä luottamuksellinen keskustelu kokeneen yrityskummin kanssa on usein avuksi. Prosessin kautta löytyy liiketoiminnalle selkeä fokus ja suunta yrityksen kehittämiselle.

Peter Schulman
Suomen Yrityskummit ry

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA