Entäpä jos yrityskulttuuri olisikin kilpailukeinosi

Lelle_Niemelä_&_Suvi_Roiko

Olen viime aikoina törmännyt aiempaa useammin erilaisiin pohdiskeluihin, viisasteluihin ja fiksuihin kirjoituksiin yrityskulttuurista ja sen merkityksestä. Vähättelyjäkin on ollut joukossa. Ne olen jättänyt omaan arvoonsa, koska uskon yrityskulttuurin voimaan.

Kun puhutaan esimerkiksi strategiasta, brändistä, yrityksen arvoista tai vaikkapa yrityskulttuurista, näyttävät pienet yritykset ja yksinyrittäjät siivoavan itsensä keskustelusta taka-alalle. Mutta miksi nämä asiat kuuluisivat vain isommille yrityksille, kun jokaisen yrittäjän tulisi löytää uusia mahdollisuuksia – tarkastella bisnestään yrityksen sisältä ja ulkoa. Pidetään ääntä markkinoinnista, asiakaskokemuksesta, asiakasymmärryksestä, brändiuskollisuudesta, korostetaan yrityksen kannattavuutta ja tuloskuntoa. Mitä tuon kaiken takana on? Siellä on ymmärrystä ja viisaita valintoja tai valintoja yleensä. Siellä on yksi henkilö tai isompi joukkue ihmisiä, jotka pelaavat yhteen joko hyvin tai huonosti. Yritykseen on muotoutunut oma tekemisen kulttuuri, jonka jokainen yrittäjä haluaisi toimivan myös kilpailuetuna.

Kannattaa pysähtyä ajattelemaan, millaisena asiakkaat, kumppanit ja oma henkilöstö kokevat yrityksesi kulttuurin. Missä ja miten se näkyy? Olitpa isomman yrityksen omistaja, johtaja, esimies, asiantuntija tai työntekijä, olet aina osa yrityskulttuurin rakennusainetta. Jos olet yksinyrittäjä, vastuusi yrityksesi kulttuurista on ainutkertainen.

Hyvä yrityskulttuuri syntyy ihmisistä, jotka puhuvat samaa kieltä

Sama kieli on sitä, että ihmiset ymmärtävät toisiaan. Ymmärretään, mihin ollaan menossa, mitä halutaan saavuttaa ja miksi. Ymmärretään oma rooli ja tehtävä yrityksissä. Ymmärretään, että jokaisen työpanoksella on merkityksensä ja sitä arvostetaan. Tunnistetaan, mistä asioista ihmiset puhuvat, kritisoivat ja mitä kehuvat.

Yrityskulttuuri on kuin välittäjäaine, joka on näkymätön, mutta erittäin merkityksellinen.

Asiakkaat näkevät yrityksestäsi enemmän kuin uskotkaan

Se, mitä tapahtuu yrityksessäsi, ei jää asiakkailta huomaamatta: miten asiakasta palvellaan, minkälainen on asiakkaiden saama asiakaskokemus, mitä muut kertovat, ovatko paikat siistit, minkälaista markkinointia ja viestintää yritys tekee, miten asiakas tulee huomioiduksi, vastataanko kun kysytään, tapahtuuko kehitystä. Monet isot ja pienet jutut muodostavat asiakkaan mielikuvan yrityksestä.

Hyvä ja palkitseva yrityskulttuuri – perusta hyvälle työpaikalle

Hyvä fiilis, luottamus ja yhteinen kieli työpaikalla on inhimillinen syy lähteä mielellään töihin jokaisena työpäivänä. Se on myös syy, miksi tällainen työpaikka kiinnostaa työnhakijoitakin. Tiedetään yhteiset raamit, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ”Näin meillä toimitaan”, ”No eipä kuulu meidän tyyliin hoidella asioita noin.”

Tavat ajatella, näkyä ja toimia voivat nousta kilpailukeinoksi

Tuotteet ja palvelut muistuttavat entistä enemmän toisiaan. Uutta markkinoille tulijaa on aiempaa notkeampi jäljitellä. Kilpailu kiristyy ja yrityksen oma tarjonta on samalla viivalla kilpailijoiden kanssa. Hintaan koskeminen on ase, joka saattaa laueta omaan nilkkaan.

Toimimalla suunnitelmallisesti yritys voi luoda kulttuurinsa ainutlaatuiseksi erottuvuustekijäksi. Kulttuurin luonti vaatii pitkäjänteisyyttä. Sen toteuttamisesta on pidettävä hyvää huolta. Kulttuurista syntyy osa brändiä ja mainetekijä yritykselle. Se lisää yrityksen vetovoimaa ja uskottavuutta. Tästäkin syystä, kun yrityksen menestymismahdollisuuksia pohditaan, yrityskulttuuri on aina osa suunnitelmaa. Miksi yrittäjä ei tarttuisi tähän?

Lelle Niemelä, Yrityksen brändin, viestinnän ja ihmisten puolestapuhuja, yrityskummi Pirkanmaa

Lelle Niemelä | LinkedIn

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA