Jonglööri-yrittäjä uupuu – eikä tuloksia synny

Schulman Peter

Me yrityskummit kohtaamme toiminnassamme pienyrittäjiä, joilla on mitä moninaisempia haasteita liiketoimintansa kehittämisessä. Yksi yleisimpiä yrittäjätyyppejä on mikro- tai yksinyrittäjä, joka tekee pitkiä päiviä, viikonlopputöitä eikä juurikaan pidä lomia. Hänen agendallaan on jatkuvasti, lukuisten kiireellisten tehtävien lisänä, joukko uusia ideoita ja sivubisneksiä, joiden edistäminen vaatii huomiota tai toimenpiteitä. Kovasta työpanoksesta huolimatta yrityksen tulos usein on heikko. Kutsun tällaista yrittäjää jonglööri-yrittäjäksi. Yrittäjille on tyypillistä innostua uusista ideoista. Näitä saattavat olla uudet versiot nykyisistä tuotteista tai palveluista, uudet asiakaskunnat ja markkinat tai kokonaan uudet liikeideat. Olen tavannut pienyrittäjiä, joilla on samanaikaisesti toiminnassa kolme eri yritystä täysin toisistaan poikkeavilla toimialoilla. Kaikkia näitä pyöritti yksi ja sama yrittäjä.

Luovuus ja innostus ovat yrittäjälle tyypillisiä ja tarpeellisia ominaisuuksia. Juuri näistä moni menestyvä yritys on saanut alkunsa. Niin tärkeää kuin ideointi ja luovuus onkin, vaatii onnistuminen yritystoiminnassa myös kurinalaisuutta ja keskittymistä. Haasteena on oivaltaa mitkä toiminnot ovat yrityksen menestyksen kannalta keskeisiä ja tärkeitä – ja keskittyä niiden hoitamiseen kunnolla. Hyvien ja rakkaiden ideoiden karsiminen on usein vaikeaa. Niin syntyy tilanne, jossa liikeideoita ja erilaisia ideoita pyörii jatkuvasti yrittäjän päässä – ja kuluttavat hänen voimavarojansa.

Kirjallisuudesta tuttu lause ”Kill Your Darlings” pätee usein myös yritystoiminnassa. Rakkaat mutta tuottamattomat liikeideat ja toiminnot kannattaa unohtaa ja keskittyä niihin, joissa tuotto tai potentiaali on parasta. Yrittäjän kannattaa myös muistaa, että kannattamattoman liiketoiminnan pyörittäminen vie aina hänen resurssejaan tuottavasta työstä. Niitä tunteja ei kuitenkaan riitä loputtomiin.

Kun yrityskummi ja yrittäjä aloittavat mentoroinnin niin ensimmäisiä asioita, joihin paneudutaan, on hakea yrityksen liiketoiminnan ydin ja sen keskeiset menestystekijät. Kun nämä on määritelty niin yrittäjän huomio keskittyy näiden tekijöiden – ja vain niiden – kehittämiseen. Yrittäjän energia ja työpanos suuntautuu silloin oikeisiin asioihin ja sivuseikat jäävät taka-alalle. Monesti tämän oivaltaminen onkin mentoroinnin tärkein tulos. Yrityskummin tarjoama mentorointi ja tuki toimivat käytännössä katalysaattorina oikean fokuksen löytymiselle. Kun yrittäjä joutuu konkretisoimaan ja avaamaan ajatuksiaan ja pohtimiaan asioita niin niiden tärkeysjärjestys usein samalla kirkastuu. Näin on yhdessä mentorin kanssa löydetty se polku, jota pitkin kulkemalla yrityksen kasvu ja menestys toteutuu – ja samalla myös yrittäjän arki helpottuu.

Peter Schulman
yrityskummi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA