Kun omat ajatukset kiertävät kehää

Iida_yrityskummit

Kun omat ajatukset kiertävät kehää – tarjoaa mentorointi pysähtymisen hetken

Vastavalmistuneena työttömänä pohdin, mistä voisin saada tukea työllistymiseeni ja urani seuraavien askeleiden kirkastamiseen, kun eteeni sattui eräs mentorointiohjelma. Hain ohjelmaan ja minulle löytyi mentori, joka tosin oli aivan toiselta alalta kuin minä. Ensimmäinen yhteydenotto uuteen, tuntemattomaan ihmiseen jännitti, mutta yhdessä lähdimme avoimin mielin tutustumaan toisiimme ja kirkastamaan yhteistyömme tavoitetta.

Perustan rakentaminen – panostus tutustumiseen, tavoitteeseen ja toimintatapoihin

Mentoroinnin alussa on tärkeää antaa aikaa tutustumiselle. Mentorointi ja yrityskummitoiminta perustuu luottamukseen ja sitä on haasteellista rakentaa, jos yhteyttä ihmisten välillä ei löydy. On ensiarvoisen tärkeää keskustella avoimesti molemminpuolisista odotuksista ja toiveista sekä kirkastaa yhteiset pelisäännöt.

Voi olla, että mentoroitavaa jännittää henkilökohtaisten asioiden jakaminen niin yrityksestä kuin omasta elämästä. Mentoroitavaa saattaa myös huolettaa mentorin reaktio omaan tilanteeseen ja pelätään, että toinen tuomitseekin asioita. Sen johdosta on hyvä uuden kummisuhteen alkaessa palauttaa mieliin, miten luoda turvallinen tila ja luottamuksen ilmapiiri sekä vahvistaa kuulluksi tulemisen tunnetta omassa mentoroitavassa.

Yrityskummin tehtävänä on ensisijaisesti olla yrittäjän onnistumisen tukena ja objektiivisena rinnalla kulkijana, mutta muistaa myös kohdata ihminen ihmisenä ja löytää yhteistyön ilo ja energia. Joskus voi myös käydä niin, että ihmisten välinen kemia ei vain ota kohdatakseen. Mentoria voi silloin tarvittaessa vaihtaa eikä se kerro kenenkään epäonnistumisesta.

Mentoroinnin inhimillinen hyöty

Mentorini auttoi minua mm. ansioluetteloni viilaamisessa, rohkaisi verkostoitumaan LinkedInissä ja oikoluki useita lähettämiäni työhakemuksia. Mentorini haastoi sopivasti uskomuksiani työelämästä ja osasi kysyä oikeita kysymyksiä. Vaikka yhteistyömme päättyi hieman lyhyeen, jäi yhteisestä matkasta näin jälkikäteen ajateltuna monta hyödyllistä asiaa ja työkalua itselle elämään. Erittäin arvokasta oli myös se, että mentorista sain elämääni ihmisen, joka oli sitoutunut kuuntelemaan ja auttamaan tavoitteen saavuttamisessa.

Vaikka yhteistyölle asetetaan tavoite, joka yleensä liittyy yrityksen liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, voi usein lopulta mennä niin, että suurin hyöty mentoroinnista onkin emotionaalinen, yrittäjän itseluottamuksen vahvistaminen ja uskon palauttaminen omaan tekemiseen.

Itse saavutin tavoitteeni eli työllistyin mentorointiaikanani, mutta mentoroinnin suurin anti minulle oli kuitenkin mentoroinnin kautta mahdollistettu pysähtymisen hetki oman itseni ja uran tutkimiselle. Ilman mentorointia en välttämättä kiireisen arjen pyörteissä olisi pysähtynyt tutkimaan omia ajatuksiani työstä ja kasvattanut itsetuntemustani, saati kirkastanut toiveitani kohti arvojeni mukaista elämää ja pohtinut konkreettisia tekoja sen saavuttamiseksi. Suosittelen lämpimästi mentoroinnin maailmaan heittäytymistä, se avaa uusia näkökulmia ja auttaa raikastamaan omia pinttyneitä ajatuskuvioita sekä kehittää ihmisenä.

Iida Hänninen, viestintäkoordinaattori, Suomen Yrityskummit ry

iida.hanninen(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA