Kysyjä ei tieltä eksy

Timo-Rajakaltio

Herää usein kysymys, kun tämän päivän yrittäjää ajatellaan, miten hän pärjää arjessa. Miten yrittäjyyteen päädytään, se vaikuttaa oleellisesti siihen, miten yritys menestyy ja kehittyy. Yrittäjäksi päädytään monesta eri syystä, kutsumus, oma intressi johtaa yrittäjyyteen, sukupolven vaihdos eli jatkaa jonkun aloittamaa työtä tai irtisanomisen kautta yrittäjäksi. Kaikissa näissä tapauksissa on yrittäjän rooli ratkaiseva. Se miten hän kokee yrittäjyyden, ohjaako sitä palava into, onko yrittäjä valmis ottamaan vastaan toisten neuvoja. Kaiken takana tulee olla tahtotila, joka vie eteenpäin ja takaa yrittäjälle elannon, niin itselleen kuin läheisilleen.

Yrittäjäksi ryhtymiselle on todella monta osoitetta, josta voi hakea tukea, monen mielestä jopa viidakko. Tietoa saa juuri niin paljon, että varmasti pääsee alkuun.  Yritysmuoto on kehys yrittämiselle, se ei tuo lisäarvoa yrittäjänä olemiselle, sille tekemiselle, josta saa elantonsa. Kun yritys on toiminut jonkin aikaa olisi, todella hyvä saada vahvistusta omille edelleen kehittämisen ajatuksille.

Suurin osa mikroyrityksistä ovat yhden hengen yrityksiä ja samalla yrittäjät ovat yksinäisiä. Ei välttämättä ole hallitusta, joka patistaisi tekemään vuosisuunnitelmaa tai edes kunnon budjettiseurantaa. Ollaan niin kuin kädestä suuhun-systeemissä, tehdään juuri sitä mikä johti yrittäjyyteen, pyritään hoitamaan arjen rutiinit, tehdään ehkä hätiköityjä investointipäätöksiä ja aika läheisten kanssa kutistuu. Suuri kysymys on, olemmeko valmiita ottamaan vastaan neuvoja. Kyse ei saisi olla siitä, että silloin kysytään, kun on pakko, eli kun tili on tyhjä tai miten eteenpäin, kun on oma sairastapaus. Yrityksen tarkoitus on kehittyä, tuottaa yrittäjälle taloudellista hyötyä ja jatkuvuutta. Siksi jokaisen yrityksen on kehityttävä ja se tapahtuu parhaiten yrittäjähenkisen tuen avulla.

Jokainen yrittäjä on vastuussa oman yrityksensä kehittymisestä, johtamisesta. Sana johtaminen on monelle pienyrittäjälle vieraalta tuntuva sana, minähän ”vaan” teen sitä mitä osaan. Mutta ilman johtajuutta yritys ajaa karikolle. Ei riitä, että yrittäjä kehittää vain oman alansa taitoja, on myös osattava kuunnella asiakasta, millaisia kokemuksia asiakkailla on yrityksen toiminnasta ja yrityksestä. Miten otan vastaan asiakkaan, esim. millainen on asiakkaan ensikokemus yrittäjästä. Näillä asiakaskokemuksilla on valtava merkitys tämän päivän yritysmaailmassa, koska tarjonta, alalla kuin alalla, lisääntyy ja asiakkaan käyttötottumukset muuttuvat. Pienyrittäjän ei tule vähätellä asiakkaan ensikontaktien merkitystä. Tyytyväinen asiakas on lojaali, hän vie niin, hyvää kuin huonoa viestiä eteenpäin. Myös näistä asiakaskäyttäytymisestä on keskusteltava jonkun kanssa, saada vahvistusta siihen, mitkä kaikki asiat vaikuttavat asiakaspalautteeseen, koska joskus nämä palautteet voivat tuntua täysin vääriltä.

Kun yritys aloittaa toimintansa, niin jokainen tekee liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvän budjetin. Meille jokaiselle nuo raha-asiat ovat hyvin henkilökohtaisia asioita eikä niistä keskusteleminen ole aina helppoa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeätä, että voi jakaa jonkun kanssa myös tilinpäätöstiedot, tutkiskella eri syitä yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseksi. Tällainen ulkopuolinen taloudellisen tilanteen läpikäynti toisen henkilön kanssa voi tuoda yrityksen toiminnalle jatkuvuutta ja näkemystä rahoitusvaihtoehdoista. Usein kun kertoo ongelmasta jollekin niin siinä keskusteltaessa asia avautuu uudella lailla myös itselleen.

Kaikkeen yllä mainittuun löytyy tukea Suomen yrityskummeista, kokeneita, yrityshenkisiä ihmisiä, joilla on halu kehittää yrityksesi liiketoimintaa, tukea sinua yrittäjänä päätöksissäsi ja omassa kehittymisessäsi yrittäjän ehdoilla ja täysin luottamuksella ja maksuttomasti. Kysyjä ei tieltä eksy.

Timo Rajakaltio, yrityskummi ja hallituksen jäsen Suomen Yrityskummit ry

timo.rajakaltio(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA