Kyllä minä pärjään – vai pärjäänkö?

Järvinen Minna

Oletko koskaan miettinyt, että kuka jatkaa yritystäsi, jos et itse siihen enää kykene tai kuinka teet yrityksen hallitun alasajon? Toki näitä kysymyksiä on varmasti jokainen yrittäjä miettinyt jossain elämän vaiheessa, mutta koska asia ei ole ollut ajankohtainen, niin se on ollut helppo lykätä tulevaisuuteen. Valitettavan usein omistajanvaihdos tulee yrittäjille kuitenkin eteen vähän yllättäen ja siinä tilanteessa on tärkeää, että exit-suunnitelma on valmiina. 

Omistajanvaihdokseen varautuminen on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin. Yrittäjille on tarjolla erilaisia neuvontapalveluja, mutta mistä aloittaa prosessi? Mikä taho olisi juuri minun yritykselleni sopiva? Mitä siellä minusta ajatellaan, kun katsotaan yritykseni tilinpäätöstä? 

Yrityskummi on tässä ensimmäisessä vaiheessa se matalankynnyksen tuki, jonka kanssa on helppo aloittaa keskustelu yrityksen exit-suunnitelman tekemisestä. Yrityskummitoiminta on luottamuksellista ja maksutonta ja yrityskummeilla on kokemusta ja osaamista liiketoiminnan kehittämisestä. Monella yrityskummilla on myös itsellään käytännön kokemusta omistajanvaihdoksesta, ja tämän kautta he tuntevat myös luopumiseen liittyvät tunnepuolen kysymykset. 

Yrityskummit itse eivät kuitenkaan tee omistajanvaihdoksia tai yrityskauppaan liittyviä asiakirjoja, mutta heidän avullaan on helpompi lähteä rakentamaan yrityksen exit-suunnitelmaa. Mitä asioita on otettava huomioon omistajanvaihdosta suunniteltaessa: yritysmuoto, varat ja velat, sidonnaisuudet ja sopimukset, henkilökunta ja asiakkaat. Näihin liittyy vaikeita ja kompleksisia päätöksiä, jotka ovat tärkeää kartoittaa hyvissä ajoin. Ja kun asiat on kirjattu ylös, niin sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä kartoittamaan, että mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota ja mitä asioita on tehtävä ensimmäiseksi. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä keskustelemaan omistajanvaihdoksen tai hallitun alasajon tekemisestä eri neuvontapalvelujen kanssa.

Ja kun asiat on suunniteltu ja ennakoitu, niin myös jatkajan on entistä helpompi lähteä ohjaamaan yritystä eteenpäin. Onnistuneen omistajanvaihdoksen edellytys on, että exit-suunnitelman lisäksi jatkajalla on käytössään yrityksen jatkosuunnitelma, johon on kirjattu ylös varat, roolit ja kehitysmahdollisuudet. Hyvin laadittu jatkosuunnitelma antaa yritykselle paremmat mahdollisuudet onnistua.

Sukupolvenvaihdoksissa yrityksen siirtäminen nuoremmalla sukupolvelle ei kuitenkaan ole yksittäinen tapahtuma, vaan prosessi, jossa siirretään vuosien aikana kertynyttä osaamista nuoremmille. Vaikka asiakirjat siirtyvät niin tietotaidon siirtämisestä on keskusteltava ja yrityskummi toimii usein tässä nivelvaiheessa eri sukupolvien välisenä keskustelukumppanina, jonka kanssa jatkaja ja luopuja voivat luottamuksellisesti keskustella mieleen tulevista kysymyksistä.    

Omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos vaativat myös valmisteluaikaa. Muutokseen sopeutuminen ei tapahdu hetkessä ja sen takia suunnitelmat on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Tuolloin myös mieli ehtii sopeutua muutokseen ja vaihdoksen toteuttaminen tuntuu helpommalta. 

Omistajanvaihdos-foorumin verkkosivun kautta löydät asiantuntijaverkoston, joka tukee yrittäjää omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos tilanteissa. Verkoston asiantuntijoiden avulla yrityskaupan toteuttaminen on helpompaa ja saat eväitä onnistuneen yrityskaupan tekoon tai yrityksen hallittuun alasajoon.   

Minna Järvinen
toiminnanjohtaja, Suomen Yrityskummit ry  

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA