Onko yrityksesi myyntikunnossa?

Raimo_Saarinen

Lomat, jos niitä on mahdollista pitää, on erittäin hyvä lääke ihmiselle ja eritoten yrittäjälle. Jokainen meistä kaipaa virkistystä, pientä helpotusta ja paneutumista oman kiintoisan harrastuksen pariin. Lomat alkavat olla takana päin ja nyt pitäisi olla akut niin sanotusti ”täynnä virtaa”, joten jaksetaan taas suoriutua vaativista tehtävistä.

Yrityskummit ovat myös lomailleet, jotkut täysin, toiset puolitehoisesti, koska ovat hoitaneet kesäaikaan kummitehtäviä. Läpikävinkin meille yrityskummeille tulleita tehtäviä ja onhan se aivan mahtava erityylisten pyyntöjen määrä ja kirjo, joissa olemme saaneet auttaa yrittäjiä. Nämä kuluneet kaksi viimeistä vuotta ovat keskittyneet tuki- ja apupyynnöissä selvästi talouden ja kannattavuuden lisäksi omistajanvaihdosasioihin. Täytyy myöntää, että yrittäjät ovat selvinneet menneistä kahdesta vuodesta odotettua paremmin, tai sitten emme ole vielä tietoisia kaikesta siitä mikä meitä mahdollisesti odottaa.

Yrittäjien talousapu, joka auttaa talousvaikeuksiin ajautuneita ja ajautumassa olevia yrittäjiä on valtakunnallinen palvelualusta, joka tarjoaa tukea yrittäjille maksuttomasti yhdestä palvelunumerosta. Talousavussa päivystävät asiantuntijat vastaavat soittoihin ja yrittävät auttaa soittajaa puhelimitse. Jos tapahtuma ei ratkea puhelun aikana, se eskaloidaan yrittäjän alueelle ja siellä asiaa voi jatkossa auttaa yrityskummi tai joku muu alueellinen palvelutaho esimerkiksi paikallinen velka-apu. Kokemukseni perusteella tämä toimintamalli ja palvelu on mielestäni erittäin hyvä.

Omistajanvaihdos, joka väistämättä tulee jokaisen yrittäjän kohdalle jossakin vaiheessa, on myös yleistynyt tukipyynnöissä tänä vuonna. Voidaankin arvioida, että tulevina vuosina niiden määrä lisääntyy yrittäjien ikärakenteen takia. Esimerkiksi Keski-Suomessa tähän kysymykseen on paneuduttu erittäin vahvasti yhteistyössä kuntien elinkeinoelimen, yrittäjäjärjestön, ELY-keskuksen, rahoituslaitoksen, Kauppakamarin, Finnveran ja konsulttien kanssa. Omistajanvaihdoksista järjestetään alueella yrittäjille suunnattuja tiedotustilaisuuksia, joissa valmennetaan yrittäjiä tähän suureen ja vaativaan muutokseen. Lisäksi tilaisuuksissa on mukana omistajavaihdoksen läpikäyneitä yrittäjiä, jotka kertovat omakohtaisesti, kuinka heillä omistajanvaihdos onnistui.

Muutamat omistajanvaihdostapaukset ovat kuitenkin näyttäneet yhden karun asian yrittäjien tilanteesta. Yritys ei ole myyntikunnossa. Jos siinä tilanteessa – kun yrittäjä ottaa yhteyttä yrityskummiin – tehtäisiin yrityskauppa, niin yrittäjä ei saisi elämäntyöstään sitä korvausta mitä hän itse odottaa. Jokaisen yrittäjän tulisikin pitää yrityksensä joka hetki myyntikunnossa. Siitä on paljon hyötyä – ei pelkästään omistajanvaihdosta silmällä pitäen – vaan myös jokapäiväisessä elämässä.

Yrityskummina olenkin kannustanut yrittäjiä tarkastelemaan yritystään ulkopuolisesta näkökulmasta: Ostaisitko itse yrityksesi ja mihin asioihin kiinnittäisit kauppaa tehdessä huomiota? Onko yrityksesi perusrahoitus kunnossa, onko kassassa rahaa, mikä on velkaosuus, onko yritykseen tehty viime vuosina investointeja, millaiset on yrityksen digitaaliset valmiudet, kasvuodotukset, tuottavuus. Pystyykö yritys siis kilpailemaan tulevaisuuden markkinoilla ja millaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta yritys pysyy mukana kilpailussa? Me yrityskummit toimimme näissäkin asioissa yrittäjien keskustelukumppaneina, ja meiltä löytyy osaamista omistajanvaihdoksen valmisteluun. Kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä.

Mutta nyt kannustan ottamaan talteen luonnon antimia tulevalle talvikaudelle, josta ennustetaan taas kerran aivan erilaista kuin aikaisemmin. Pidetään ohjakset omissa käsissä, näin olemme selvinneet aikaisemmin ja tulemme selviämään jatkossakin. Yhteistyö on voimaa!

Raimo Saarinen, yrityskummi, Suomen Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen

raimo.saarinen(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA