Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää hyvää valmistautumista

Suomessa on lähivuosina yli 70 000 yritystä omistajanvaihdostilanteessa, mutta siitä huolimatta yrityskauppoja tehdään Suomessa vuosittain n. 2 500 – 3 000. Useissa tapauksissa myyjien ja ostajien toiveet eivät kohtaa. Moni yrittäjä lykkää yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta, koska pelkää siihen liittyviä riskejä ja uhkia. Tyypillisimmin yrittäjiä askarruttaa kuinka henkilöstö suhtautuu muutokseen, miten asiakkaiden odotukset täytetään ja miten yrityksen arvo määritetään. Näistä syistä johtuen omistajanvaihdokset lykkääntyvät tai valmisteluihin ryhdytään liian myöhään.

Suomen Yrityskummien tehtävänä on tukea suomalaisyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja yrityskummit auttavat vuosittain yli 1 000 pk-yritystä. Omistajanvaihdostilanteissa yrityskummien tehtävänä on auttaa yrittäjää valmistautumaan vaihdokseen hallitusti. Yrityskummit eivät tee omistajanvaihdokseen liittyviä paperitöitä, mutta tukevat yrittäjiä, luopujia ja jatkajia, yrityksen myyntikuntoon valmistelussa ja uuden yritystoiminnan käynnistämisessä. Erityisen tärkeä rooli yrityskummeilla on omistajanvaihdoksen nivelvaiheessa, jossa yritys siirtyy vanhalta omistajalta uudelle jatkajalle. Moni yrityskummien asiakasyrittäjä on kokenut, että yrityskummin tuella he ovat voineet valmistautua omistajanvaihdokseen huolella, he ovat varanneet vaihdokseen riittävästi aikaa ja sen myötä omistajanvaihdos on onnistunut. 

Suomen Yrityskummit ry tarjoaa jäsenistölleen maksutonta koulutusta ja yhdistys järjestää tänä vuonna yhdessä Omistajanvaihdosfoorumin kanssa kolme yrityskummeille suunnattua omistajanvaihdoskoulutusta. Näistä ensimmäinen, pilottitilaisuus, järjestettiin keväällä Turussa. Seuraavat koulutustilaisuudet järjestetään joulukuussa Oulussa (3.12.) ja Helsingissä (4.12.). Koulutustilaisuuksissa läpikäydään yrityksen vaihdoksen valmisteluun, kaupan sisältöön ja myyntiin liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä. Kouluttajina toimivat Juha Rantanen Suomen Yrityskaupoista ja Mikko Tolvanen Asianajotoimisto Fennosta.

***

Suomen Yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu 1200 jäsentä. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten yritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yhdistyksen toimintaa tukevat Työ- ja elinkeinoministeriö, Yksityisyrittäjäin säätiö, kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt, yritykset ja järjestöt. Lisätietoja yrityskummitoiminnasta löydät osoitteesta www.yrityskummit.fi

Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen Uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto. Lue lisää: ov-foorumi.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA