Saako olla utelias?

Timo-Rajakaltio

Viime vuonna me yrityskummit teimme yli 11 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Tämä työ – jota me kummit teemme – on monen yrityskummin oman panostuksen ja kiinnostuksen tulos. Olemme lähteneet mukaan tähän vapaaehtoistyöhön, koska meitä kiinnostaa yrittäjyys: miten kanssaihminen jaksaa omalla sarallaan ja miten yritys menestyy. Se, miten kukin meistä työskentelee, on meistä jokaisesta itsestämme kiinni. Mutta tavoite on meillä kaikilla yrityskummeilla sama – yrittäjän menestyminen tulevaisuudessa. Myös yrityskummi-nimellä on merkitystä, koska se antaa meille uskottavuutta ja brändimme muodostuu siitä.

Tapa jolla työskentelemme luo Suomen yrityskummien mielikuvaa ja muokkaa brändiämme. Mutta mikä on oikea tapa toimia yrityskummina?  Meille ei ole olemassa käsikirjaa, jota seuraamalla ohjaamme asiakkaan asetettuun lopputavoitteeseen. Yrityskummien yritysjohdollinen tietotaito on niin mittava ja toisistaan erilainen, että yhtä yhtenäistä ohjetta asiakkaan kanssakäymiseen ei voi olla.

Mutta tapa, jolla toimimme voi olla yhteinen: osaamalla kuunnella, osoittamalla kiinnostusta ja olemalla jopa uteliaita asiakkaamme alasta ja toiminnasta. Yksi tärkeimmistä taidoista on kuuntelemisen taito. Kuulemmeko vai kuuntelemmeko, näissä on valtava ero.  Yksi tärkeimpiä syitä, kun asiakkaamme hakevat yrityskummia on se, että he hakevat vastapeluria, jolle saa kertoa ja keskustella omasta tilanteesta. Mutta jaksammeko todella kuunnella ja näin saada selvyyttä asiakkaan todellisista tarpeista?  Meillä kokeneilla liikkeenjohdon osaajilla on helposti ratkaisuehdotus tarjolla ennen kuin olemme kuunnelleet asiakastamme loppuun asti.

Tähän kuuntelemisen jaloon taitoon ei ole mitään erityisiä kursseja. Se vaan on meistä jokaisesta itsestään kiinni millä intensiteetillä me kuuntelemme. Harvoin yrityselämässä löytyy toista sellaista kuuntelijaa kuin yrityskummi, konsultti ei sitä tee.

Toinen ominaisuus, jota ei voi opiskella muuta kuin elämän yliopistossa, on kiinnostus tai oikeammin uteliaisuus.  Mielestäni sana utelias on synonyymi sanalle kiinnostunut.  Mutta meitähän on jo lapsuudesta asti kielletty olemasta uteliaita ja se näkyy. On vaikea olla kiinnostunut asiakkaasta, jos emme ole uteliaita hänestä, yrityksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta.  

Ruotsalaisyrityksen menestyminen maailman markkinoilla johtuu heidän kyvystä osoittaa vilpitöntä kiinnostusta tai tulisiko pikemmin sanoa uteliaisuutta asiakasta ja koko yrityksen toimintaa kohtaan. Ei siis vain pelkkää kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan. Tämä asiakasymmärrys voi olla yrityksen toimialan seuraamista tai sitä miten kilpailijat toimivat. Uteliaisuus voi olla ihan arkisia havaintoja alasta ja yrityksestä kokonaisuudessaan. Tällainen positiivinen uteliaisuus asiakkaan toimialaan, joskus ihan uuteen sellaiseen, avartaa myös meidän yrityskummien toimialatuntemusta ja tuo piristystä arkeen.  

Uskon että yrityskummien brandi vahvistuu, kun jokainen meistä yrityskummeista panostaa henkilökohtaisiin tapaamisiin asiakkaiden kanssa, nyt kun se taas kohta on – toivottavasti – mahdollista.

Timo Rajakaltio, yrityskummi

Kirjoittaja on yrityskummi ja yhdistyksen hallituksen jäsen

timo.rajakaltio(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA