Strategista johtamista – mihin ja miksi?

Kaarlo_Nurmiranta

Olemme viime viikkoina yrityskummien hallinnossa käsitelleet järjestön strategisia asioita. Mitä ne ovat? Miksi, meillähän on strategia ja vastahan sitä päivitettiin? Miten nämä asiat poikkeavat yhteisön normaalista päätöksenteosta? Aiheellisia kysymyksiä. Aluksi on todettava, ettemme lainkaan ajattele ylätason strategisia lausumiamme joita ovat esimerkiksi missio, visio, arvot sekä strategiamme päälinjaukset. Nämä esiintyvät dokumentaatiossamme, ja näistä johdettuja ajatuksia esitämme eri tilaisuuksissa yleisöille.

Käsittelemme strategiaa “välivuosina” arvioidaksemme sen ajanmukaisuutta. Toimintaympäristömme on juuri nyt nopeassa muutoksessa, ehkä nopeammassa kuin koskaan aiemmin toimintamme historiassa. On siis välttämätöntä havainnoida muutoksia ja ottaa ne huomioon. Edelleen, kun on kyse strategisesta pohdinnasta, on perspektiivi normaalia päivittäistä toimintaa paljon pitempi ja vakavampi. Puhummehan silloin toimintamme jatkuvuutta uhkaavista tai toisaalta sitä tukevista ilmiöistä. Erityisen tärkeää on myös havaita, ettemme pohdi ajan ilmiöitä vain tämän järjestön toimintaa ajatellen, vaan ymmärtääksemme, mitä asiakkaidemme, pääosin palveluita tuottavien mikro- ja yksinyrittäjien, on osattava ennakoiden ottaa huomioon pysyäkseen ja edetäkseen omilla markkinoillaan ja miten havahduttaa asiakkaamme niihin.

Millaisia ilmiöitä toimintaympäristössämme on menneillään? Suomalainen yrittäjäkunta ikääntyy, kymmeniä tuhansia omistajanvaihdoksia tarvitaan jatkuvuuden ja kansantaloutemme turvaamiseksi, tarkoittaen käänteisesti uusia, nuorempia ja usein akateemisesti koulutettuja yrittäjiä, joilla on jo vahvat perustiedot. Suurten kaupunkien keskustojen tyhjeneminen kivijalkamyymälöistä on aikamme ilmiö, joka toisaalta johtaa suurempiin yksiköihin ostosparatiiseissa ja toisaalta nykytrendiin, verkkokauppoihin (tätä myös korona lienee vauhdittanut). Edelleen, kaiken tämän yllä, toisaalta ohjaavana perusilmiönä sinänsä, toisaalta muiden trendien seurauksena etenee digitalisaatio, megatrendi, jolla on joko välitön tai epäsuora vaikutuksensa kaikkeen toimintaan. Se luo itsessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia toisaalta tuotekehityksenä ja liikeideoina, toisaalta tapana toteuttaa liiketoimintaa. Digitalisaatio myös mahdollistaa ja tehostaa yhtä ajan ilmiöistä, nopeasyklisyyttä, jossa liikeideat ja yritykset tulevat ja menevät nopeasti. Erityisesti tuotannollisessa toiminnassa toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo valtavirta, joka ohjaa ja virtauttaa logistiset ketjut uudelle tehokkuuden tasolle ja puristaa vaihto-omaisuudesta ilmat pois tukien kilpailukykyä pääomanhallinnan kautta. Ilmiöistä, joista kirjoitetaan lukuisia kirjoja, on mahdotonta puhua kattavasti yhdessä kappaleessa

Entä mitä tällä kaikella on tekemistä yrityskummitoiminnan kanssa? Paljon! Strategisessa pohdinnassa kyse on kyvystämme vastata muuttuvan markkinan ja uusien olosuhteiden tuomiin tarpeisiin, havaita ne, reagoida tarvittaessa ja varmistaa siten olemassaolomme perusta torjuen uhkia, tarttumalla mahdollisuuksiin ja vahvistaen vahvuuksiamme. Ydinkysymys on osaamisemme vahvuus ja riittävyys tämän päivän olosuhteissa. Aktiivisten yrityskummiemme määrä, ikärakenteestamme, kykymme ja halumme seurata maailmaa ympärillämme, alueidemme nykyistä tasaisempi eteneminen ja hiljaisempien alueiden tuki, yhteistyömuodot kumppaniorganisaatioidemme kanssa, osaamistemme ylläpito ja kehitys mukaanlukien Yrityskummi-Akatemian kehittäminen ovat esimerkkejä jatkuvuutta tukevista päätösasioistamme, jotta vastaamme yrittäjien haasteisiin myös tulevaisuudessa. Yrityskummeilta ei odoteta huipputason koodausosaamista tai uusimpien toimialojen erityisosaamista, sen sijaan liikkeenjohtamisen osa-alueiden ja lainalaisuuksien hallinta, kannattavuuden seuranta sekä kysynnän luonti markkinointitoimenpitein ovat vahvuuksiamme, ja niitä tarvitaan muuttuvissakin olosuhteissa. Kaikkea tätä edistämme yhdessä, kuitenkaan liikaa häiritsemättä ydintoimintaamme, yrityskummipalvelua. Työsarkaa siis riittää!

Kaarlo Nurmiranta, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Yrityskummit ry

kaarlo.nurmiranta(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA