Vuoden Yrityskummi 2022 on Risto Luttinen Oulusta

Risto_Luttinen

Suomen Yrityskummit ry on valinnut Vuoden Yrityskummiksi 2022 Risto Luttisen Oulusta. Valinnassa kiinnitettiin huomiota palvelun laatuun ja tuloksiin sekä toiminnan esimerkillisyyteen ja edustavuuteen. Risto Luttinen on toiminut yrityskummina vuodesta 2009.

”Vuoden Yrityskummin vahvuuksia ovat asiakkaan aktiivinen kuunteleminen ja tukeminen sekä vankka yrittäjäkokemukseen perustuva osaaminen. Yrityskummi Risto Luttinen on mentoroinut useita kymmeniä pohjois-suomalaisia yrityksiä, ja hän on saanut asiakkailtamme erinomaista palautetta. Hänen antamansa esimerkki  osoittaa miten erinomaisella tavalla yrityskummit voivat tukea alueensa yrityksiä”, toteaa Suomen Yrityskummien hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Nurmiranta.

”Yrityskummina toimiminen on antanut minulle 14 vuoden aikana paljon”, Risto Luttinen toteaa. -Pääkoppa pysyy kunnossa, seuraan aikaa ja olen saanut paljon uusia hyviä ystäviä sekä yrittäjistä että yrityskummeista. Lisäksi olen suorittanut Yrityskummi-Akatemian kolmiosaisen koulutusohjelman. Mentoroitaessani olen saanut siirtää omaa työuralla kertynyttä yrittäjäkokemustani nuoremmille ja voinut auttaa useita yrittäjiä. Mentorointi on tarjonnut myös  minulle monia hienoja hetkiä”.  

Vuoden Yrityskummin valitsee Suomen Yrityskummit ry, ja Vuoden Yrityskummi valittiin 21. kerran. 

Vuoden Yrityskummi 2022 Risto Luttinen

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA