Yrityskummitoiminnan vaikuttavuudesta

Jorma Tirkkonen, yrityskummi, Suomen Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen

Viime vuosina olen useasti ollut tilaisuuksissa, jossa me yrityskummit ylistämme omaa työtämme ja saavutuksiamme. Syntyy jossain määrin vaikutelma ns. “keskinäisen kehumisen kerhosta”. Hyvä näinkin, mutta sekä sidosryhmien että omalta kannaltamme lisää faktatietoa tästä asiasta olisi hyvä löytää.

Millä eri keinoilla vaikuttavuutta mitataan?

Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta saamme pääsääntöisesti erittäin positiivista palautetta toiminnastamme. Yksittäiset asiakastarinat eri julkaisuissa vahvistavat mielikuvaa tuloksellisesta auttamistyöstämme. Hyviä uutisia, mutta pystymmekö me tämän faktuaalisesti osoittamaan asiakasyrityksille ja muille tärkeille sidosryhmille sekä tietenkin myös itsellemme toiminnan kehittämistä ja suuntaamista silmällä pitäen.

Selvitimme julkisista lähteistä pirkanmaalaisten asiakasyritystemme liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Analyysissa oli mukana 175 osakeyhtiömuotoisista kummisopimusyritystä vuosina 2016 – 2021. Tuloksena saimme selville, että näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tuona aikana oli lähes kaksinkertaistunut ja yhteenlaskettu kannattavuus viisinkertaistunut. Toisaalta myös joukossa oli alle 10% eri syistä toimintansa alkuperäisessä muodossa lopettaneita yrityksiä. Syinä tuli esiin muutama konkurssitapaus ja toiminnan lopettaminen, mutta ilahduttavan suuri joukko myös yrityskauppoja, verkostoitumisia ja sukupolvenvaihdoksia, joihin yrityskummin “sparraus” on ollut vaikuttamassa.

Keräämämme tieto asiakasyritystemme kasvusta ja kannattavuudesta on rohkaisevaa, mutta ei tietenkään anna tarkkaa kuvaa yrityskummien vaikutuksesta noihin lukuihin, koska vaikuttavia tekijöitä on useita. Olemme lähiaikoina ottamassa käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän, jonka avulla voimme entistä paremmin seurata työmme vaikuttavuutta ja oppia sen pohjalta parempia toimintamalleja.

Onko yrityskummitoiminnalla kasvupotentiaalia?

Usein pohdin sitä, että miksi palveluillamme ei ole enempää kysyntää. Rajoituksena on varmasti myös resurssipula, kummeja ei ole loputtomasti eikä aina löydy nopeasti apua erilaisiin tilanteisiin. Helposti tuntuu siltä, että kun saa käyttöönsä maksutonta kokemusta ja osaamista liiketoiminnan kehittämiseen, niin kysyntää olisi enemmän kuin mikään resurssimäärä pystyy kattamaan.

Syitä tähän löytyy meistä kummeista itsestämme, meidän toimintatavoista ja palveluista sekä tunnettavuudesta. Varsin usein edelleenkin kohtaan tahoja, jotka meistä ehkä ovat kuulleet, mutta eivät juurikaan tunne meidän toimintaperiaatteita, tapoja toimia tai yhteystietoja. Toistuvasti ihmetellään ja jopa epäillään meidän kummien motivaatiotekijöitä. Viestinnässä ja tiedottamisessa meillä jokaisella kummilla on vielä paljon tehtävää. Missä tilanteessa yritykset sitten “ajautuvat” tai “pääsevät” yrityskummien asiakkaiksi. Kaikki pääsevät melko helposti lyhyen ja helpon hakuprosessin kautta. Jotkut ohjataan tai ajautuvat eri yhteistyökumppanien vihjeestä tai suosituksesta, jolloin toisinaan puhutaan ns.tukipalvelutoiminnasta.

Muutamilta yrittäjiltä olen kuullut kommentin, että yrittäjä jopa häpeilee tuoda esille omia ongelmiaan ja pelkää kuulevansa ei-rakentavaa kritiikkiä. Joskus olen myös nähnyt mentorointitilanteita, joissa me yrityskummit kerromme aivan liikaa omasta kokemustaustastamme ja sen pohjalta tarjoamme ratkaisuja, ennen kuin yrittäjä on saanut tilannekartoituksensa kunnolla esitettyä.

Miten yrityskummi erottuu muiden palveluntarjoajien joukosta?

Henkilökohtaiset mentorointikyvyt ovat ykkössijalla yrityskummin CV:ssä liiketoimintaosaamisen lisäksi. Yleiset erottautumistekijät ovat ehdoton luottamuksellisuus, pyyteettömyys, muidenkin tukipalveluiden tuntemus ja kyky ohjata niihin. Kummien mentorointi on vapaaehtoistyötä, josta ei veloiteta.

Muutostarpeen tunnistaminen

Kannattava kasvu pitäisi kaikilla yrityksillä olla tavoitteena, sillä siihen pyrkiminen useimmiten paljastaa liiketoimintaan vaikuttavat ympäristön muutokset kuten kilpailutilanteen, markkinan kasvun tai pienenemisen, tuotteen ja/tai palvelun vanhenemisen ja sitä kautta kysynnän loppumisen jne. Myös yrityksen sisällä saattaa olla tapahtumassa muutoksia, jotka vaarantavat tulevaisuuden. Näiden ennalta havaitseminen johtaa tarpeeseen tehdä muutoksia yrityksen toiminnassa, vaikka nykyinen kannattavuus- ja kassatilanne olisivatkin kunnossa.

Aiemmissa blogikirjoituksissa (8/2022) on tuotu esille se seikka, että yrityksen kehittämisen tärkeä tavoite on pitää yritys ns.myyntikuntoisena koko ajan, mikä tietenkin tarkoittaa kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa toimialan menestystekijöitä hyödyntäen. Myös tätä viestiä me yrityskummit viemme yrityksiin osana mentorointiprosessia muutostarpeen tunnistamiseksi.

Yrityskummien mentorointiprosessi tähtää asiakasyritysten ohjaamiseen kannattavan kasvun polulle ja jos siellä jo ollaan, niin välttämään ns. sudenkuoppia valitulla kasvupolulla. Ulkoisten ja sisäisten muutosten tunnistaminen sekä yrityksen halu reagoida niihin, ovat oleellisimpia menestystekijöitä myös yrityskummin onnistumisessa ja positiivisessa vaikuttavuudessa. Me toki näkisimme mielellämme asiakasyritysten verkkosivuilla tai muussa viestinnässä lauseen “Meillä on yrityskummi” tai yrittäjän CV:ssä “Minulla on yrityskummi”.

Jorma Tirkkonen, yrityskummi, Suomen Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen

jorma.tirkkonen(at)yrityskummit.fi

SEURAA TOIMINTAAMME INSTAGRAMISSA